Peruutusehdot

Leirimaksun eräpäivä on noin kaksi viikkoa ennen leirin alkamispäivää. Laskut lähetetään leirikirjeen yhteydessä toukokuun puoliväliin mennessä. Eräpäivää on mahdollista siirtää, mikäli se on oleellista perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.

Jos leirihakemus saapuu Tampereen Kesäsiirtolayhdistykselle lähempänä kuin kaksi viikkoa ennen leiriä, leiri on oltava maksettuna ennen leirin alkua, paitsi erikseen sovittavissa poikkeustilanteissa.

Maksamattomista leirimaksuista lähetetään kaksi maksumuistutusta joko huoltajan sähköpostiin tai paperisena postitse huoltajan ilmoittamaan osoitteeseen. Kahden maksumuistutuksen jälkeen siirrämme laskut oikeusteitse perittäväksi.

Leiriläinen voi osallistua leirille, kun edellisen leirin maksut on suoritettu kokonaan.

Jos leirin peruuttaminen tapahtuu laskun eräpäivän jälkeen, perimme täyden osallistumismaksun, paitsi niissä tapauksissa, joissa leiriläisellä on lääkärintodistus leirin peruuntumisesta sairauden / tapaturman vuoksi.

Jos leiriläisen leiri keskeytyy sairastumisen vuoksi, emme palauta osallistumismaksua vaan korvausta on mahdollista hakea omasta vakuutusyhtiöstä. Jos lapsen leiri keskeytyy leiriläisen käytöksestä johtuvasta syystä, Tampereen Kesäsiirtolayhdistys ei ole velvollinen palauttamaan leirimaksua. Huoltaja vastaa leiriläisen kuljettamisesta kotiin. Mikäli koko leiri joudutaan keskeyttämään, palautamme leirimaksun kokonaisuudessaan tai leiripäivien mukaan ositetun leirimaksun mukaisesti.